Điều Khoản Sử Dụng

VUI LÒNG ĐỌC TRANG WEB NÀY YÊU CẦU XEM XÉT VÀ LÀ ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP BẠN TRUY CẬP.

ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THỎA THUẬN VÀ ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANG WEB NÀY LÀ YÊU CẦU Ý KIẾN ĐỂ TRANG WEB CẤP CHO BẠN QUYỀN THAM QUAN, ĐỌC, BÁN LẠI, GIAO DỊCH, QUY TRÌNH THANH TOÁN ĐỂ HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY . BẰNG VIỆC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY, BẠN CẢM NHẬN RẰNG TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN CHO BẠN. BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THỎA THUẬN, ĐẠI DIỆN, KHUYẾN MÃI, BẢO ĐẢM, HÀNH ĐỘNG HOẶC BÁO CÁO CỦA NGƯỜI THAM QUAN KHÁC NHAU TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA RA NGOẠI LỰC HOẶC HIỆU QUẢ.

TẤT CẢ CÁC NGƯỜI BỊ TỪ CHỐI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY MÀ KHÔNG PHẢI ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

BẰNG CÁCH XEM, TRUY CẬP, SỬ DỤNG, GIAO DỊCH CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN BẰNG CÁCH HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY VỚI TƯ CÁCH LÀ NHÀ BÁN LẺ, TRUNG GIAN, LIÊN KẾT, KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MERCHANT, NHÀ XUẤT BẢN, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC BẤT KỲ TƯƠNG TÁC NÀO ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CỦA BẠN CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANG WEB NÀY. BAO GỒM BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC CÁC CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CÁCH THAM KHẢO MÀ TRANG WEB CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT TRONG TƯƠNG LAI.

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BỊ TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI, BẠN KHÔNG THỂ THAM QUAN, ĐỌC HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ TRONG BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO. TRANG WEB NÀY RIÊNG TÁC DỤNG CỤ THỂ TRUY CẬP ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN TRẺ EM (COPA) 1998

TRANG WEB NÀY BẢO LƯU QUYỀN TỪ CHỐI TRUY CẬP CHO BẤT KỲ NGƯỜI HOẶC NGƯỜI XEM NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO. THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT MÀ BẠN CHẤP NHẬN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XEM, TRANG WEB ĐƯỢC PHÉP THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH MIỄN TRỪ VÀ CHO NHIỀU MỤC ĐÍCH KHÁC.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THỎA THUẬN CÓ THỂ THAY ĐỔI THỜI GIAN. KHÁCH THAM QUAN CÓ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NHƯ MỘT PHẦN CỦA XÉT TUYỂN CHO PHÉP XEM TRANG WEB NÀY, ĐỂ LƯU GIỮ CÁC THÔNG TIN THAY ĐỔI.

CÁC BÊN TRONG THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khách truy cập, người xem, người dùng, người đăng ký, thành viên, chi nhánh, người bán lại hoặc khách hàng, ở đây được gọi chung là “Khách truy cập”, là các bên của thỏa thuận này. Trang web và các chủ sở hữu và / hoặc nhà điều hành trang web tiền nhiệm là các bên của thỏa thuận này, sau đây được gọi là “Trang web”. Khách truy cập hiểu và thừa nhận rằng thỏa thuận này vượt quá các quy tắc và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận của Khách truy cập với Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Điều khoản sử dụng trang web điện tử của Khách truy cập, chính sách bảo mật hoặc các thỏa thuận ràng buộc pháp lý khác được đề xuất trên trang web của Khách truy cập.

Trang web từ chối tất cả các thỏa thuận điện tử của Khách truy cập trang web bao gồm nhưng không giới hạn các Điều khoản và Điều kiện của Khách truy cập. Thỏa thuận này sẽ chi phối tất cả các bên. Trong trường hợp có tranh chấp với Khách truy cập, Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của thỏa thuận này và các quy tắc và luật mặc định hiện hành sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc hoặc tòa án pháp luật tại Trang web lựa chọn trong phạm vi quyền lực của Trang web lựa chọn. Bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, hứa hẹn, bảo đảm, hành động hoặc tuyên bố của Trang web của Khách truy cập hoặc thỏa thuận được đề xuất khác theo bất kỳ cách nào khác với các điều khoản của thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực. Tất cả khách truy cập bao gồm người bán lại, trung gian, chi nhánh, đối tác liên doanh, nhà xuất bản, nhà quảng cáo, nhà tiếp thị trực tuyến,

SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ TRANG WEB NÀY

Ngược lại, trừ khi bạn đã ký hợp đồng rõ ràng bằng văn bản với trang web này, khách truy cập, người xem, người đăng ký, thành viên, chi nhánh hoặc khách hàng không có quyền sử dụng thông tin này trong môi trường thương mại hoặc công cộng; họ không có quyền phát sóng nó, sao chép nó, lưu nó, in nó, bán nó hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của nội dung của trang web này. Bằng cách xem nội dung của trang web này, bạn đồng ý với điều kiện xem này và bạn thừa nhận rằng bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào là bất hợp pháp và bạn có thể bị phạt dân sự hoặc hình sự. Một lần nữa, Khách truy cập không có bất kỳ quyền nào để sử dụng nội dung hoặc các phần của chúng, bao gồm cơ sở dữ liệu của nó, các trang ẩn, các trang được liên kết, mã cơ bản hoặc tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể chứa, vì bất kỳ lý do gì cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Không có gì. Du khách đồng ý thanh lý thiệt hại với số tiền U. S. 100.000 đô la cộng với chi phí và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này. Khách truy cập đảm bảo rằng họ hiểu rằng việc chấp nhận điều khoản này là một điều kiện để xem và việc xem cấu thành sự chấp nhận.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

Trang web từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác của nội dung trang web này. Khách truy cập chịu mọi rủi ro khi xem, đọc, sử dụng hoặc dựa vào thông tin này. Trừ khi bạn đã hình thành một hợp đồng rõ ràng trái với trang web, bạn không có quyền dựa vào bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này là chính xác. Trang web này không bảo đảm như vậy.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để thể hiện chính xác sản phẩm này và tiềm năng của nó. Mặc dù ngành công nghiệp này là một trong số ít nơi người ta có thể tự viết séc về thu nhập, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được bất kỳ khoản tiền nào bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng trong các tài liệu này. Các ví dụ và lời chứng thực trong các tài liệu này không được hiểu là một lời hứa hoặc đảm bảo thu nhập. Tiềm năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm của chúng tôi, ý tưởng và kỹ thuật của họ. Sản phẩm này không phải là cơ hội kinh doanh và chỉ cung cấp lời khuyên và đào tạo về tối ưu hóa Internet và công cụ tìm kiếm. Đây là một sản phẩm và hệ thống mới và do đó không có lịch sử thu nhập từ việc sử dụng nó. CHÚNG TÔI KHÔNG THEO DÕI CÁC KHOẢN KIẾM THỰC TẾ CỦA NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI CŨNG CÓ THỂ VI PHẠM NGƯỜI DÙNG THƯƠNG MẠI BÍ MẬT VÀ THÔNG TIN MẬT HOẶC SỞ HỮU. THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY LÀ TRẢI NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI SẢN PHẨM. NẾU BẠN MUỐN CHIA SẺ KINH NGHIỆM HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÁY TÍNH HOẶC PHẦN MỀM CỦA BẠN DO TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY.

Trang web không chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với máy tính hoặc phần mềm của khách truy cập hoặc bất kỳ người nào mà khách truy cập giao tiếp sau đó do làm hỏng mã hoặc dữ liệu vô tình được chuyển đến máy tính của khách truy cập. Một lần nữa, khách truy cập xem và tương tác với trang web này, hoặc các biểu ngữ hoặc cửa sổ bật lên hoặc quảng cáo hiển thị trên đó, tự chịu rủi ro.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI ĐỐI VỚI TÁC HẠI DO TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải xuống thông tin từ trang web này với rủi ro riêng. Trang web không đảm bảo rằng các bản tải xuống không có lỗi làm hỏng mã máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút và sâu.